Bouwactiviteiten

Niebouw verzorgt de volgende bouwactiviteiten:

- Opbouw
- Aanbouw
- Verbouw
- Kelderafdichting
- Gevel impregneren